Perifert Venekateter (PVK) – supplerende VAR

Midline-kateter

PICC-line – supplerende VAR

Central vaskulær injektionsport (Port a kath) – supplerende VAR

Behandling af anafylaktisk shock med adrenalin