IV-behandling i kommunalt regi

Her kan du finde relevante procedurer om IV-behandling hos borgere i eget hjem.

Region Nordjylland har i samarbejde med nordjyske kommuner udarbejdet procedurer for behandling med IV-medicin i hjemmet, herunder typer af medicin og affaldssortering.

Materialet findes på regionens hjemmeside, hvor du også kan finde små film, der viser de enkelte remedier og illustrerer, hvordan procedurerne, indløbstid og skift af infusionssæt skal udføres. 

Aalborg Kommune anvender VAR Healthcare som proceduresystem. VAR indeholder også procedurer for behandling med IV-medicin. Du kan bruge VAR som supplement ved de enkelte typer af IV-katetre.

Der er enkelte procedurer, hvor der udelukkende henvises til Region Nordjyllands materiale. De steder er der ikke tilføjet et link med supplerende procedurer fra VAR.

Print alle punkter

 

Del indhold