Patientforløb

Identifikation af urinvejsinfektion

Hos borgeren

Hos praktiserende læge

Hos hjemmesygeplejersken

Referencer