Dysfagi/fejlsynkning

Hygiejneprocedure for undersøgelse og træning af borger med dysfagi.
Print alle punkter

Del indhold

Ikrafttrædelse: September 2018

Godkendt: April 2018

Udarbejdet af/revideret af: Ergoterapeut Kathrin Jacobsen og Hygiejnesygeplejerske Birgitte Pedersen

Revideres næste gang: April 2020

Ansvarlig for næste revision: Ergoterapeut Kathrin Jacobsen