Målgruppe

Hvilke patienter skal/må der måles blodsukker på

Hypoglycæmi (lavt blodsukker)

Behandling af hypoglycæmi (lavt blodsukker)

Opfølgning på hypoglycæmi (lavt blodsukker)

Glucagon

Symptomer på hyperglycæmi (højt blodsukker)

Behandling af hyperglycæmi (højt blodsukker)

Procedure for måling af blodsukker

Lovgrundlag

Dokumentation

Referencer