Bevillingsprocedure

På denne side finder du en samlet procedure for bevilling af diverse hjælpemidler, produkter og ydelser.
Print alle punkter

Del indhold

Ikrafttrædelse
April 2018

 

Udarbejdet af
Sanne Bülow og Catherina Lauritzen, Kvalitets- og Innovationsenheden

 

Næste revision
Revideres løbende af de respektive erfa-grupper, der er ansvarlig for delemenenterne.