Bevillingsprocedure

På denne side finder du en samlet procedure for bevilling af diverse hjælpemidler, produkter og ydelser.

Del indhold

Ikrafttrædelse April 2018

Udarbejdet af Sanne Bülow og Catherina Lauritzen, Kvalitets- og Innovationsenheden

Næste revision Revideres løbende af de respektive erfa-grupper, der er ansvarlig for delemenenterne.