Henvendelse om akut besøg i eget hjem

Under det akutte besøg

Efter det akutte besøg

Dokumentation af akut besøg