Commotio cerebri (hjernerystelse)

Procedure for observation af commotio cerebri (hjernerystelse) i Akuttilbud Aalborg.

Målgruppe

Voksne > 18 år

Definition af begreber 

Print alle punkter

Commotio observationsskema

Print alle punkter

 

 

Del indhold

Udarbejdet af
Kathrine Gellert
leder af Akuttilbud Aalborg
og lægekonsulent
Louise Klitkou

 

Godkendt af
Strategisk ledergruppe
9. juni 2021

 

Ikrafttrædelse
1. juli 2021

 

Dato for revidering
1. juni 2024