Akut udkørende besøg

Procedure vedrørende akut udkørende besøg og sygeplejefagligt ansvar i forbindelse med akut udkørende besøg for Akutfunktionen.

Målgruppe

Ledere og sygeplejersker i Sygeplejefunktionen i Ældre og Sundhed, Aalborg Kommune.

Print alle punkter

Beskrivelse af arbejdsgange

Print alle punkter

Sygeplejefagligt ansvar i forbindelse med akut udkørende besøg for Akutfunktionen i Aalborg Kommune

Print alle punkter

Del indhold

Ikrafttrædelse
15. august 2018


Revideret
Juli 2020


Udarbejdet af
Kathrine Gellert,
Lisbeth Hammer og
Charlotte Laubek


Godkendt
27. juni 2018