Sundhedsfaglig dokumentation

Sundhedsfaglig instruks for sundhedsfaglig dokumentation.

Gælder for

Sygeplejefagligt personale i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Formål

Bidrage til at sikre viden om føring, opbevaring og adgang til den sundhedsfaglige dokumentation.

Den sundhedsfaglige dokumentation skal sikre kontinuitet og sammenhængende patientforløb, samt kvalitet og høj patientsikkerhed i forbindelse med behandling og pleje.

Print alle punkter

 

Del indhold

Sundhedsfaglig dokumentation

Ikrafttrædelse
August 2017

Udarbejdet af 
Kathrine L. Gellert
Oda Bertram
Kathrine B. Bisgaard
Annie S. Nørgaard
Bente Jensen  
Bente H. Larsen 
Dorthe Villadsen 
Mathilde S. Nielsen 

Godkendt af
Forvaltningsledelsen august 2017

Ansvarlig for revision 
Kvalitets- og Innovationsenheden

Seneste revidering
Juli 2021(KIE)

Næste revision 
Oktober 2022