Sundhedsfaglig dokumentation

Sundhedsfaglig instruks for sundhedsfaglig dokumentation.

Gælder for

Sygeplejefagligt personale i Senior og Omsorg og i Job og Velfærd.

Formål

Bidrage til at sikre viden om føring, opbevaring og adgang til den sundhedsfaglige dokumentation.

Den sundhedsfaglige dokumentation skal sikre kontinuitet og sammenhængende patientforløb, samt kvalitet og høj patientsikkerhed i forbindelse med behandling og pleje.

Print alle punkter

 

Del indhold

Ikrafttrædelse
August 2017

 

Udarbejdet af 
Kathrine L. Gellert
Oda Bertram
Kathrine B. Bisgaard
Annie S. Nørgaard
Bente Jensen  
Bente H. Larsen 
Dorthe Villadsen 
Mathilde S. Nielsen
Lisbet Trap-Jensen Torp

 

Godkendt af
Forvaltningsledelsen august 2017

 

Ansvarlig for revision 
Kvalitets- og Innovationsenheden

 

Seneste revision
Februar 2022

 

Næste revision 
Februar 2023