Sundhedsfaglig dokumentation

Sundhedsfaglig instruks for sundhedsfaglig dokumentation.

Gælder for

Sygeplejefagligt personale i Senior og Omsorg samt i Job og Velfærd.

Formål

Bidrage til at sikre viden om føring, opbevaring og adgang til den sundhedsfaglige dokumentation.

Den sundhedsfaglige dokumentation skal sikre kontinuitet og sammenhængende patientforløb, samt kvalitet og høj patientsikkerhed i forbindelse med behandling og pleje.

Print alle punkter

 

Del indhold

Ikrafttrædelse
August 2017

 

Udarbejdet af 
Kathrine L. Gellert
Oda Bertram
Kathrine B. Bisgaard
Annie S. Nørgaard
Bente Jensen
Bente Hvarregaard Larsen
Dorthe Villadsen
Mathilde S. Nielsen
Lisbet Trap-Jensen Torp

 

Godkendt af
Forvaltningsledelsen i Ældre- og Handicapforvaltningen august 2017

 

Ansvarlig for revision 
Kvalitets- og Innovationsenheden i Senior og Omsorg samt Team Sundhed i Job og Velfærd

 

Seneste revision
Juni 2022

 

Næste revision 
Juni 2023