Håndtering af medicin, hjælpemidler med videre i forbindelse med død