Pleje og behandling af terminale patienter

Sundhedsfaglig instruks for pleje og behandling af terminale patienter.

Gælder for

Sygeplejefagligt personale i Senior og Omsorg og i Job og Velfærd. I denne instruks forstået som autoriserede sundhedspersoner samt personale, som ikke er autoriseret i henhold til sundhedslovgivningen, men foretager pleje og behandling af den enkelte patient

Formål

At beskrive hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med terminal pleje og behandling af patienter.

I nedenstående skema præsenteres en definition af udvalgte begreber, som anvendes i denne instruks.

Print alle punkter

Del indhold

Ikrafttrædelse
August 2017

 
Udarbejdet af 
Kathrine L. Gellert
Oda Bertram
Kathrine B. Bisgaard
Bente Jensen  
Bente H. Larsen 
Lisbet Trap-Jensen Torp
Mathilde S. Nielsen

 

Revideret
Februar 2022

 

Godkendt af
Forvaltningsledelsen august 2017

 

Ansvarlig for revision 
Kvalitets- og Innovationsenheden

 

Næste revision 
Februar 2023