Pleje og behandling af terminale patienter

Sundhedsfaglig instruks for pleje og behandling af terminale patienter.

Gælder for

Sygeplejefagligt personale i Ældre- og Handicapforvaltningen. I denne instruks forstået som autoriserede sundhedspersoner, samt personale som ikke er autoriseret i henhold til sundhedslovgivningen, men som foretager pleje og behandling af den enkelte patient

Formål

At beskrive, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med terminal pleje og behandling af patienter.

I nedenstående skema præsenteres en definition af udvalgte begreber, som anvendes i denne instruks.

Print alle punkter

Del indhold

Pleje og behnadling af terminale patienter

Ikrafttrædelse
August 2017
 
Udarbejdet af 
Kathrine L. Gellert
Oda Bertram
Kathrine B. Bisgaard
Bente Jensen  
Bente H. Larsen 
Lisbeth T. Jensen-Torp
Mathilde S. Nielsen 

Revideret
November 2019 (KIE)

Godkendt af
Forvaltningsledelsen august 2017

Ansvarlig for revision 
Kvalitets- og Innovationsenheden

Næste revision 
Oktober 2021