Personalets kompetence, ansvars- og opgavefordeling

Sundhedsfaglig instruks vedrørende personalets kompetence, ansvars- og opgavefordeling.

Gælder for

Sygeplejefagligt personale i Senior og Omsorg samt i Job og Velfærd. I denne instruks forstået som autoriserede sundhedspersoner samt personale som ikke er autoriseret i henhold til sundhedslovgivningen, men som foretager pleje og behandling af den enkelte patient.

Formål

At sikre, at personalet kender deres kompetence, ansvar og opgaver, og ved hvordan de skal forholde sig under givne omstændigheder, således at deres sundhedsfaglige virke er i overensstemmelse med relevant lovgivning.

Print alle punkter

Del indhold

Ikrafttrædelse
August 2017

 
Udarbejdet af 
Kirsten Damgaard
Line Stryhn
Lisbet Trap-Jensen Torp

 

Godkendt af
Forvaltningsledelsen i Ældre- og Handicapforvaltningen 2017

 

Revideret
Juni 2022

 

Ansvarlig for revision 
Kvalitets- og Innovationsenheden i Senior og Omsorg samt Team Sundhed i Job og Velfærd

 

Næste revision 
Juni 2023