Personalets kompetence, ansvars og opgavefordeling

Sundhedsfaglig instruks vedrørende personalets kompetence, ansvars og opgavefordeling.

Gælder for

Sygeplejefagligt personale i Senior og Omsorg og i Job og Velfærd. I denne instruks forstået som autoriserede sundhedspersoner samt personale, som ikke er autoriseret i henhold til sundhedslovgivningen, men foretager pleje og behandling af den enkelte patient.

Formål

At sikre, at personalet kender deres kompetence, ansvar og opgaver, og ved hvordan de skal forholde sig under givne omstændigheder, således at deres sundhedsfaglige virke er i overensstemmelse med relevant lovgivning og centrale udmeldinger.

Begrebsafklaring

I nedenstående skema finder du først en definition af udvalgte begreber, som anvendes i denne instruks.

Print alle punkter

Del indhold

Ikrafttrædelse
August 2017

 
Udarbejdet af 
Kirsten Damgaard
Lisbet Trap-Jensen Torp
Mathilde S. Nielsen

 

Godkendt af
Forvaltningsledelsen august 2017

 

Revideret
Februar 2022

 

Ansvarlig for revision 
Kvalitets- og Innovationsenheden

 

Næste revision 
Februar 2023