Instruks for personalets kompetence, ansvars og opgavefordeling

Sygeplejefagligt personale i Ældre- og Handicapforvaltningen. I denne instruks forstået som autoriserede sundhedspersoner, samt personale som ikke er autoriseret i henhold til sundhedslovgivningen, men som foretager pleje og behandling af den enkelte patient.

Formål med instruksen

At sikre, at personalet kender deres kompetence, ansvar og opgaver, og ved hvordan de skal forholde sig under givne omstændigheder, således at deres sundhedsfaglige virke er i overensstemmelse med relevant lovgivning og centrale udmeldinger.

Begrebsafklaring

I nedenstående skema finder du først en definition af udvalgte begreber, som anvendes i denne instruks.

Del indhold

Personalets kompetence

Ikrafttrædelse

Revideret
Maj 2019 (KIE)

Udarbejdet af 
Kirsten Damgaard
Lisbeth T. Jensen-Torp
Mathilde S. Nielsen 

Godkendt af

Ansvarlig for revision 
Kvalitets- og Innovationsenheden

Næste revision 
November 2019