Personalets kompetence, ansvars og opgavefordeling

Sundhedsfaglig instruks vedrørende personalets kompetence, ansvars og opgavefordeling.

Gælder for

Sygeplejefagligt personale i Ældre- og Handicapforvaltningen. I denne instruks forstået som autoriserede sundhedspersoner, samt personale som ikke er autoriseret i henhold til sundhedslovgivningen, men som foretager pleje og behandling af den enkelte patient.

Formål

At sikre, at personalet kender deres kompetence, ansvar og opgaver, og ved hvordan de skal forholde sig under givne omstændigheder, således at deres sundhedsfaglige virke er i overensstemmelse med relevant lovgivning og centrale udmeldinger.

Begrebsafklaring

I nedenstående skema finder du først en definition af udvalgte begreber, som anvendes i denne instruks.

Print alle punkter

Del indhold

Personalets kompetence

Ikrafttrædelse
August 2017
 

Udarbejdet af 
Kirsten Damgaard
Lisbeth T. Jensen-Torp
Mathilde S. Nielsen

Godkendt af
Forvaltningsledelsen august 2017

Revideret
Maj 2019 (KIE)  

Ansvarlig for revision 
Kvalitets- og Innovationsenheden

Næste revision 
Oktober 2021