Ansvarsforhold i forbindelse med sundhedslovsydelser

Opgaveoverdragelse på grundlæggende niveau for social- og sundhedsassistenter

Opgaveoverdragelse på komplekst niveau eller IKKE indenfor kompetenceprofilen for social- og sundhedsassistenter

Sundhedslovsydelse der løses indenfor samme ledelsesfelt

Sundhedslovsydelser efter sundhedsloven som IKKE er lægeordinerede

Definitioner