Opgaveoverdragelse

Sundhedsfaglig instruks for opgaveoverdragelse af sundhedslovsydelser i Ældre og Sundhed.

Målgruppe

Ledere og medarbejdere som har ansvar for eller udfører sundhedslovsydelser i Ældre og Sundhed i Aalborg Kommune.

Formål

Formålet med denne instruks er:

  • at sikre at retningslinjer for delegation, sundhedsfagligt ansvar og patientsikkerhed er gennemskuelige og håndterbare for ledelse og medarbejdere i Ældre og Sundhed i Aalborg Kommune.
  • at sundhedslovsydelserne løses med størst mulig kvalitet og patientsikkerhed samt iht. LEON princippet.

Gældende for

Ledere og sygeplejefagligt personale i Ældre og Sundhed i Senior og Omsorg, herunder private leverandører af pleje og praktisk hjælp. I denne instruks forstået som autoriserede sundhedspersoner, samt personale som ikke er autoriseret i henhold til sundhedslovgivningen, men som foretager pleje og behandling af den enkelte borger.

  • Faglærte vikarer er underlagt samme regler for opgaveoverdragelse og videredelegation, som det faste personale.
  • Ufaglærte vikarer og afløsere må kun efter aftale med nærmeste leder varetage sundhedslovsydelser efter sundhedsloven.
  • Social- og sundhedselever og sygeplejestuderende er underlagt samme regler for opgaveoverdragelse og videredelegation, som det faste personale.
Print alle punkter

Videredelegation og rammedelegation

Print alle punkter

Referencer

Print alle punkter

Del indhold

Ikrafttrædelse
Maj 2022

 

Udarbejdet af
Kathrine Gellert
Grete Lauritsen
Rikke Buttery
Line Stryhn
Kirsten Damgaard

 

Godkendt
16. maj 2022

 

Godkendt af
Chefgruppen
Ældre og Sundhed

 

Ansvarlig for næste revision 
Kvalitets- og innovationsafdelingen

 

Næste revision
Maj 2023