Opgaveoverdragelse

Sundhedsfaglig instruks vedrørende opgaveoverdragelse i Ældre og Sundhed.

Gælder for

Autoriserede sundhedspersoner, ledere og medarbejdere i hjemmesygeplejen, hjemmeplejen og på plejehjem i Ældre og Sundhed, Aalborg Kommune.

Formål

Formålet med denne instruks er, at sikre:

  • at retningslinjer for delegation, sundhedsfagligt ansvar og patientsikkerhed er gennemskuelige og håndterbare for ledelse og medarbejdere i Ældre og Sundhed i Aalborg Kommune
  • et grundlag for, at retningslinjerne kan implementeres og være udgangspunkt for løsningen af sundhedslovsopgaver i Ældre og Sundhed i Aalborg Kommune
  • at sundhedslovsopgaverne løses med størst mulig kvalitet og patientsikkerhed samt iht. LEON princippet
Print alle punkter

 

 

Del indhold

Opgaveoverdragelse

Ikrafttrædelse
Oktober 2017


Revideret af 
Kirsten Damgaard august 2019

Godkendt af
Chefgruppen i Ældre og Sundhed Marts 2016

Ansvarlig for revision 
Ældre og Sundhed

Næste revision 
August 2020