Opgaveoverdragelse

Sundhedsfaglige instrukser for autoriserede sundhedspersoner, ledere og medarbejdere i hjemmesygeplejen, hjemmeplejen og på plejehjem i Ældre og Sundhed, Aalborg Kommune.

Formål

Formålet med denne instruks er, at sikre:

  • at retningslinjer for delegation, sundhedsfagligt ansvar og patientsikkerhed er gennemskuelige og håndterbare forledelse og medarbejdere i Ældre og Sundhed i Aalborg Kommune
  • et grundlag for, at retningslinjerne kan implementeres og være udgangspunkt for løsningen af sundhedslovsopgaver i Ældre og Sundhed i Aalborg Kommune
  • at sundhedslovsopgaverne løses med størst mulig kvalitet og patientsikkerhed samt iht. LEON princippet

 

 

Del indhold