Ansvar

Opgavefordeling

Lægen ordinerer medicinen

Modtagelse af medicin

Opbevaring

Dispensering

Mærkning

Medicinadministration

Håndkøbsmedicin og kosttilskud

PN-medicin

Risikosituationsmedicin

Behandling af anafylaktisk shock med adrenalin

Bortskaffe

UTH og medicin

Referencer

Begrebsforklaring