Medicinhåndtering

Sundhedsfaglig instruks om medicinhåndtering.

Gælder for

Sygeplejefagligt personale i Ældre- og Handicapforvaltningen. I denne instruks forstået som autoriserede sundhedspersoner, samt personale som ikke er autoriseret i henhold til sundhedslovgivningen, men som foretager pleje og behandling af den enkelte patient.

Formål

At sikre en ensartet og høj patientsikkerhed ved ordination og håndtering af medicinopgaver. 

Print alle punkter

 

 

 

Del indhold

Medicinhåndtering

Ikrafttrædelse
Maj 2020
 
Udarbejdet af 
Kathrine Gellert
Bente Jensen
Bodil Laustsen
Dorthe Villadsen
Kirsten Damgaard
Rie Thorlund Winther
Bente Hvarregaard Larsen
Trine Fruergaard Johansen
Lisbet T. Jensen-Torp
Line Stryhn

Godkendt af
Forvaltningsledelsen maj 2020

Opdateret 
April 2021


Næste revision
Maj 2022

Ansvarlig for revision
Kvalitets- og Innovationsenheden

Vejledninger om dosisdispensering og TIM

Egenkontrolskema

Risikosituationslægemidler