Medicinhåndtering

Sundhedsfaglig instruks om medicinhåndtering.

Gælder for

Sygeplejefagligt personale i Senior og Omsorg og i Job og Velfærd.
I denne instruks forstået som autoriserede sundhedspersoner samt personale, som ikke er autoriseret i henhold til sundhedslovgivningen, men foretager pleje og behandling af den enkelte patient.

Formål

At sikre en ensartet og høj patientsikkerhed ved ordination og håndtering af medicinopgaver. 

Print alle punkter

 

 

 

Del indhold

Ikrafttrædelse
Maj 2020

 
Udarbejdet af 
Kathrine Gellert
Bente Jensen
Bodil Laustsen
Dorthe Villadsen
Kirsten Damgaard
Rie Thorlund Winther
Bente Hvarregaard Larsen
Trine Fruergaard Johansen
Lisbet Trap-Jensen Torp
Line Stryhn

 

Godkendt af
Forvaltningsledelsen maj 2020

 

Revideret 
Februar 2022

 

Næste revision
Februar 2023


Ansvarlig for revision
Kvalitets- og Innovationsenheden

Vejledninger om dosisdispensering og TIM

Egenkontrolskema

Risikosituationslægemidler