Medicinhåndtering

Gældende for sygeplejefagligt personale i Ældre- og Handicapforvaltningen. I denne instruks forstået som autoriserede sundhedspersoner, samt personale som ikke er autoriseret i henhold til sundhedslovgivningen, men som foretager pleje og behandling af den enkelte patient.

Formål

At sikre en ensartet og høj patientsikkerhed ved ordination og håndtering af medicin.

Størstedelen af teksten er en ordret gengivelse af Sundhedsstyrelsens pjece fra november 2011 "Korrekt håndtering af medicin". Derudover er der lavet tilføjelser med Ældre- og Handicapforvaltningens supplerende instrukser, markeret med en boks.

Enkelte dele af instruksen er særskilt gældende for enten Ældre- og Sundhedsafdelingen angivet med (ÆS) eller Handicapafdelingen angivet med (HAN).

 

 

 

Del indhold

Medicinhåndtering

Ikrafttrædelse
December 2011

Revideret af 
Kirsten Damgaard,
Lisbet T. Jensen-Torp,
Bente Jensen
18. august 2016

Godkendt af
Forvaltningsledelsen august 2017

Ansvarlig for revision 
Kvalitets- og Innovationsenheden

Næste revision 
August 2019

Senest revideret:
Maj 2019 (KIE)