Medicinhåndtering

Sundhedsfaglig instruks om medicinhåndtering.

Gælder for

Sygeplejefagligt personale i Senior og Omsorg og i Job og Velfærd.
I denne instruks forstået som autoriserede sundhedspersoner samt personale, som ikke er autoriseret i henhold til sundhedslovgivningen, men foretager pleje og behandling af den enkelte patient.

Formål

At sikre en ensartet og høj patientsikkerhed ved ordination og håndtering af medicinopgaver. 

Print alle punkter

 

 

 

Del indhold

Ikrafttrædelse
August 2017

 
Udarbejdet af 
Kathrine Gellert
Bente Jensen
Bodil Laustsen
Dorthe Villadsen
Kirsten Damgaard
Rie Thorlund Winther
Bente Hvarregaard Larsen
Trine Fruergaard Johansen
Line Stryhn
Lisbet Trap-Jensen Torp

 

Godkendt af
Forvaltningsledelsen i Ældre- og Handicapforvaltningen maj 2020

 

Revideret 
December 2022

 

Næste revision
Juni 2023

 

Ansvarlig for revision
Kvalitets- og Innovationsenheden i Senior og Omsorg samt Team Sundhed i Job og Velfærd

Vejledninger om dosisdispensering og TIM

Egenkontrolskema

Risikosituationslægemidler