Instruks for livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg

Gælder for sygeplejefagligt personale i Ældre- og Handicapforvaltningen. I denne instruks forstået som autoriserede sundhedspersoner, samt personale som ikke er autoriseret i henhold til sundhedslovgivningen, men som foretager pleje og behandling af den enkelte patient.

Formål

At sikre, at det sygeplejefaglige personale er vidende om deres handlepligt og deres pligt til i øvrigt at udvise omhu og samvittighedsfuldhed ved vurdering af, om der skal påbegyndes, fortsættes eller ske afbrydelse af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del indhold

Livsforlængende behandling

Ikrafttrædelse
August 2017

Revideret
Maj 2019 (KIE)

Udarbejdet af 

Kathrine L. Gellert
Pia E. Brink
Kathrine B. Bisgaard
Annie S. Nørgaard
Line Stryhn 

Godkendt af

Forvaltningsledelsen august 2017

Ansvarlig for revision 
Kvalitets- og Innovationsenheden

Næste revision 
November 2019