Instruks for pleje og behandling af terminale patienter

Sygeplejefagligt personale i Ældre- og Handicapforvaltningen. I denne instruks forstået som autoriserede sundhedspersoner, samt personale som ikke er autoriseret i henhold til sundhedslovgivningen, men som foretager pleje og behandling af den enkelte patient

Formål 

At beskrive, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med terminal pleje og behandling af patienter. 

I nedenstående skema præsenteres en definition af udvalgte begreber, som anvendes i denne instruks.

 

Del indhold

Pleje og behnadling af terminale patienter

Ikrafttrædelse
August 2017

Revideret

Maj 2019 (KIE)

Udarbejdet af 
Kathrine L. Gellert
Oda Bertram
Kathrine B. Bisgaard
Bente Jensen  
Bente H. Larsen 
Lisbeth T. Jensen-Torp
Mathilde S. Nielsen 

Godkendt af
Forvaltningsledelsen august 2017

Ansvarlig for revision 
Kvalitets- og Innovationsenheden

Næste revision 
November 2019