Instruks for behandling af sygdom

Sygeplejefagligt personale i Ældre- og Handicapforvaltningen. I denne instruks forstået som autoriserede sundhedspersoner, samt personale som ikke er autoriseret i henhold til sundhedslovgivningen, men som foretager pleje og behandling af den enkelte patient.

Formål

At beskrive, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med ulykkestilfælde, smitsom sygdom, akut sygdom, kronisk sygdom og ved terminal behandling hos patienter. 

Del indhold

Behandling af sygdom

Ikrafttrædelse
August 2017

Revideret
Maj 2019 (KIE)

Udarbejdet af
Kvalitets- og Innovationsenheden

Godkendt af
Forvaltningsledelsen 2017

Ansvarlig for revision
Kvalitets- og Innovationsenheden

Næste revision
November 2019