Fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg

Sundhedsfaglig instruks vedrørende fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg.

Gælder for

Sygeplejefagligt personale i Ældre- og Handicapforvaltningen. I denne instruks forstået som autoriserede sundhedspersoner, samt personale som ikke er autoriseret i henhold til sundhedslovgivningen, men som foretager pleje og behandling af den enkelte borger.

Formål

At sikre borgerne en værdig afslutning på livet, og at det sygeplejefaglige personale er vidende om deres pligt til at udvise omhu ved vurdering af, om livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, skal påbegyndes, fortsættes eller afbrydes.

Print alle punkter

 

Del indhold

Livsforlængende behandling

Ikrafttrædelse
Maj 2020
 
Udarbejdet af
Kathrine Gellert
Line Stryhn 

i samarbejde med
Ove Gaardboe
Dansk Selskab for Patientsikkerhed

 

Godkendt af
Praksiskonsulent, PLO og Forvaltningesledelsen 
maj 2020

Næste revision 
Maj 2022

Ansvarlig for revision 
Kvalitets- og Innovationsenheden

 

Link til film om fravalg af genoplivning