Målgruppe

Formål

Ansvarsfordeling

Udarbejdelse af mål og plan for patientens genoptræningsforløb

Formidling til samarbejdspartnere om konkrete elementer i patientens genoptræningsforløb

Informeret samtykke og tavshedsligt

Begrebsafklaring

Litteratur