Formidling til samarbejdspartnere om konkrete elementer i patientens genoptræningsforløb