Formidling af viden mellem fysio-/ergoterapeuter og andet personale

Genoptræningsplaner efter Sundhedslovens § 140.
Print alle punkter

Del indhold

Formidling af viden om genoptræningsplaner

Ikrafttrædelse:
Juni 2018

Revideret:
Juni 2019

Udarbejdet af:
Mette Juul Andreasen
Kasper Nielsen
Christoffer Wang
Hanne Byrialsen Larsen
Anne Nyrup

Godkendt af:
Gitte Hørslev Knudsen
Trænings- og aktivitetschef

Ansvarlig for revision:
Kvalitets- og Innovationsenheden

Næste revision:
Juni 2020