Behandling af sygdom

Sundhedsfaglig instruks for behandling af sygdom.

Gælder for

Sygeplejefagligt personale i Ældre- og Handicapforvaltningen. I denne instruks forstået som autoriserede sundhedspersoner, samt personale som ikke er autoriseret i henhold til sundhedslovgivningen, men som foretager pleje og behandling af den enkelte patient.

Formål

At beskrive, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med ulykkestilfælde, smitsom sygdom, akut sygdom, kronisk sygdom og ved terminal behandling hos patienter. 

Print alle punkter

Del indhold

Behandling af sygdom

Ikrafttrædelse
August 2017

Udarbejdet af
Kathrine L. Gellert
Oda Bertram
Kathrine B. Bisgaard
Bente Jensen
Bente H. Larsen
Dorthe Villadsen
Lisbet Trap-Jensen Torp
Mathilde S. Nielsen  

Godkendt af
Forvaltningsledelsen 2017

Revideret 
November 2019 (KIE)

Ansvarlig for revision
Kvalitets- og Innovationsenheden

Næste revision
Oktober 2021