Sundhedsfaglige instrukser

Her kan du finde Ældre- og Handicapforvaltningens gældende sundhedsfaglige instrukser for områder beskrevet til venstre.
Derudover finder du en vejledning til indberetning af utilsigtede hændelser og Hygiejnehåndbogen.