Instruks om kørsel i borgers private biler

Denne instruks handler om, hvilken form for transport borgere kan anvende, når de selv skal på tur eller på tur med ledsagelse.

Formål

I Handicapafdelingen arbejder vi for, at borgere kan leve så uafhængigt et liv som muligt. I mange tilfælde er træning i selvtransport med offentlige transportmidler, såsom busser eller taxa derfor en vigtig del af arbejdet med borgeren.

Der er dog en gruppe af borgere, som ikke kan tage offentlige transportmidler, selv ikke med ledsagelse. De har stadig et behov for at komme til forskellige aktiviteter, både selvvalgte og ikke-selvvalgte, hvilket kræver, at de bliver kørt af en medarbejder.

For borgere i botilbud blev kørsel førhen klaret i botilbuddets bus. Denne mulighed har vi ikke længere i samme grad, fordi vi ikke længere må opkræve penge for denne kørsel. Dette har gjort os opmærksomme på, at medarbejderen i stedet kan køre i borgers private bil.

Tidligere har anbefalingen i Ældre- og Handicapforvaltningen været, at medarbejdere ikke må køre i borgers bil. Den 23. juni 2020 har Forvaltningsledelsen imidlertid godkendt en ændret anbefaling, så medarbejdere godt må køre med borgerne i borgernes privatejede biler, når enkelte krav er opfyldt.

Ændringen er gældende for medarbejdere i både botilbud, bostøtte, ledsageordningen og kontaktpersonordningen efter § 98.  

Print alle punkter

 

Del indhold

Kørsel i borgers private biler

Ikrafttrædelse
Januar 2021

Udarbejdet af 
Chanett Gylden Oehlenschlaeger  

Godkendt af
Chefgruppen på Handicapområdet 4. januar 2021

Ansvarlig for revision 
Team Strategi og udvikling

Revision 
Januar 2022