Samarbejdsmodel

Gældende for praktiserende læger, plejepersonale på plejecentre og hjemmesygeplejen

Formålet med Samarbejdsmodellen er, at forbedre den sundhedsfaglige indsats for borgere i plejebolig og skal ses som inspiration til et godt samarbejde.

 

Samarbejdsmodel

 

Samarbejdsmodel

Ikrafttrædelse Maj 2018

Udarbejdet af  Kvalitets- og Innovationsenheden, PLO-Aalborg, Pleje- Boligfunktionen og Sygeplejen

Godkendt af Annette Secher, Ældre- og Sundhedschef