Samarbejdsmodel

Samarbejdsmodellen er flyttet til Sundhedstilbud Aalborg.

Samarbejdsmodel mellem praktiserende læger og plejepersonale på plejecentre er flyttet til Sundhedstilbud Aalborg.