Opgavebeskrivelse for hygiejnekontaktpersoner

På denne side kan du læse opgavebeskrivelsen for hygiejnekontaktpersoner i Aalborg Kommune.

Udpegning af hygiejnekontaktpersoner og reference

 • Hygiejnekontaktpersonen udpeges af og refererer til nærmeste leder, som er ansvarlig for hygiejneområdet i afdelingen, jf. Aalborg Kommunes hygiejnepolitik
 • Forventet timeantal til opgaven: Fornøden tid og aftales med nærmeste leder
 • I tilfælde af infektionshygiejniske problemer kontaktes egen ledelse og hygiejnesygeplejerske/konsulent for rådgivning.

Formål med opgaven

Hygiejnekontaktpersonen medvirker til:

 • At alle medarbejdere har mulighed for at få viden om og forståelse for infektionshygiejne
 • At retningslinjerne for infektionshygiejne kendes og efterleves i det daglige arbejde
 • At øge opmærksomheden på evt. problemer med hygiejne, så hygiejnebrist eller risiko herfor opdages i tide
 • Evaluering og udvikling af infektionshygiejniske indsatsområder.

Opgavebeskrivelse

Dette opnås ved at hygiejnekontaktpersonen:

 • Jævnligt holder sig opdateret i Hygiejnehåndbogen, så der arbejdes efter nyeste viden
 • Skal deltage i uddannelsesdag for nye hygiejnekontaktpersoner
 • Deltager i tema- og dialogmøder, der omhandler relevante infektionshygiejniske problemstillinger og emner
 • Fungerer som bindeled mellem egen arbejdsplads og hygiejnesygeplejersken/konsulent
 • Introducerer nye medarbejdere til de relevante infektionshygiejniske forholdsregler fra Hygiejnehåndbogen
 • Deler information om infektionshygiejne til personalegruppen lokalt, f.eks. via nyhedsbreve fra hygiejnesygeplejerske/konsulent, infektionshygiejniske instrukser mv.
 • Indgår i dialog med ledelse og kolleger om infektionsforebyggelse
 • Benytter og informerer om materiale i Hygiejnehåndbogen
 • Samarbejder med nærmeste leder om infektionshygiejniske indsatser
 • Assisterer ved infektioner og udbrud
 • Deltager i relevante projekter i relation til smitteforebyggelse.

Kompetencer

Hygiejnekontaktpersonen behøver ikke på forhånd at have særlige kompetencer inden for infektionshygiejne, men kan efter undervisning i generel infektionshygiejne og med nedenstående kompetencer varetage hygiejneindsatsen.

Hygiejnekontaktpersonen er ikke nødvendigvis sundhedsuddannet.

Hygiejnekontaktpersonen:

 • Har interesse og lyst til at arbejde med infektionsforebyggelse samt interesse og lyst til at dygtiggøre sig indenfor feltet
 • Kan tilegne sig ny viden
 • Kan omsætte viden om infektionsforebyggelse til praksis
 • Kan fungere som rollemodel for sine kolleger.
Del indhold