Hygiejnepolitik i Aalborg Kommune

Gældende for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen samt Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune

Indledning

Sundhedsstyrelsen udsendte i 2012 ”Forebyggelsespakken for hygiejne”. Formålet med hygiejnepakken er at understøtte kommunens hygiejneindsats og bidrage med ledelsesmæssig forankring af hygiejnearbejdet i kommunen.

I forbindelse med indgåelse af sundhedsaftalerne 2015-2018 mellem Region Nordjylland og Aalborg Kommune, har Aalborg Kommune via en samarbejdsaftale med Infektionshygiejnen i Region Nordjylland haft mulighed for at sikre infektionshygiejnisk bistand til opbygningen af hygiejneorganisationen i kommunen. Den indgåede aftale er gældende i perioden 1. august 2016 - 31. juli 2020 og kan genforhandles.

Hygiejnepolitikken er ledelsesmæssigt forankret i Ældre- og Handicapforvaltningen samt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Hygiejnepolitikken gælder for personalet i de to forvaltninger samt forvaltningernes private leverandører.

Print alle punkter

Del indhold