Udbrudshåndtering af smitsom sygdom på plejecentre og lignende institutioner

Et udbrud med smitsom sygdom er opstået, når to borgere inden for en defineret periode får samme smitsomme sygdom.

Det skal dreje sig om samme type sygdom, f.eks. kan der godt være to beboere på samme plejecenter med MRSA, uden at typen er ens.

For at der kan være tale om smittespredning, skal borgerne have en relation til hinanden, f.eks. bo på samme afsnit eller boenhed, have samme plejepersonale m.v.

Print alle punkter

 

 

Del indhold

Ikrafttrædelse
1. september 2020

 

Udarbejdet af
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune
Jytte Olsen
Sinne Glinvad Madsen
Lisbet Trap-Jensen Torp
Anette Jensen
Birgitte Pedersen

 

Godkendt af
De interne hygiejneudvalg
i Ældre og Sundhed og
Handicapafdelingen

 

Kontakt
Anette Jensen
Tlf: 9766 0649

 

Birgitte Pedersen
Tlf: 9766 5014

 

Ansvarlig for revision
Hygiejneenheden
i Aalborg kommune

 

Næste revision
September 2022