Udbrudshåndtering af smitsom sygdom på plejecentre og lignende institutioner

Et udbrud med smitsom sygdom er opstået, når to borgere inden for en defineret periode får samme smitsomme sygdom.

Det skal dreje sig om samme type sygdom, f.eks. kan der godt være to beboere på samme plejecenter med MRSA, uden at typen er ens.

For at der kan være tale om smittespredning, skal borgerne have en relation til hinanden, f.eks. bo på samme afsnit eller boenhed, have samme plejepersonale m.v.

 

 

Del indhold

Hygiejnehåndbog - revision mv

Ikrafttrædelse
1. september 2020

Udarbejdet af 
Hygiejnesygeplejerske
Birgitte Pedersen

Godkendt af 
De interne hygiejneudvalg
i Ældre og Sundhed og Handicap

Ansvarlig for revision
Hygiejnesygeplejersken

Næste revision
September 2022