Rengøring COVID-19

Sådan skal vi udføre rengøring under og efter smitte med COVID-19 på plejecentre, botilbud, i hjemmeplejen, akutpladser og midtertidige pladser.

Del indhold

Hygiejnehåndbog - revision mv

Ikrafttrædelse
1. september 2020

Udarbejdet af 
Hygiejnesygeplejerske
Birgitte Pedersen

Godkendt af 
De interne hygiejneudvalg
i Ældre og Sundhed og Handicap

Ansvarlig for revision
Hygiejnesygeplejersken

Næste revision
September 2022