Rengøring COVID-19

Sådan skal vi udføre rengøring under og efter smitte med COVID-19 på plejecentre, botilbud, i hjemmeplejen, akutpladser og midtertidige pladser.
Print alle punkter

Del indhold

Ikrafttrædelse
April 2020

 

Udarbejdet af
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune
Anette Jensen
Birgitte Pedersen
Jytte Olsen
Lisbet Trap-Jensen Torp
Tilde Marie Bertelsen

 

Godkendt af
De interne hygiejneudvalg i SOM og JV

 

Kontakt
Anette Jensen
Tlf: 9766 0649
aejn-aeh@aalborg.dk

 

Birgitte Pedersen
Tlf: 9766 5014
bip-jv@aalborg.dk

 

Revideret
Maj 2022

 

Næste revision
September 2022

 

Ansvarlig for revision
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune