Norovirus (Roskildesyge)

Norovirus (eller Roskildesyge) er et virus, der giver diarré og/eller opkastninger.

Typisk smittes flere borgere og personale inden for en kort periode. Da der går lidt tid, fra borgeren har fået diarré, til der kan gives et svar fra egen læge, tages der forholdsregler allerede ved mistanke om smitte med norovirus.
• Hurtig reaktion er den bedste måde at forebygge smittespredning på.

 

 

Del indhold

Hygiejnehåndbog - revision mv

Ikrafttrædelse
1. september 2020

Udarbejdet af 
Hygiejnesygeplejerske
Birgitte Pedersen

Godkendt af 
De interne hygiejneudvalg
i Ældre og Sundhed og Handicap

Ansvarlig for revision
Hygiejnesygeplejersken

Næste revision
September 2022