Norovirus (Roskildesyge)

Norovirus (eller Roskildesyge) er et virus, der giver diarré og/eller opkastninger.

Typisk smittes flere borgere og personale inden for en kort periode. Da der går lidt tid, fra borgeren har fået diarré, til der kan gives et svar fra egen læge, tages der forholdsregler allerede ved mistanke om smitte med norovirus.
• Hurtig reaktion er den bedste måde at forebygge smittespredning på.

Print alle punkter

 

 

Del indhold

Ikrafttrædelse
1. september 2020

 

Udarbejdet af
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune
Jytte Olsen
Sinne Glinvad Madsen
Lisbet Trap-Jensen Torp
Anette Jensen
Birgitte Pedersen

 

Godkendt af
De interne hygiejneudvalg
i Ældre og Sundhed og
Handicapafdelingen

 

Kontakt
Anette Jensen
Tlf: 9766 0649

 

Birgitte Pedersen
Tlf: 9766 5014

 

Ansvarlig for revision
Hygiejneenheden
i Aalborg kommune

 

Næste revision
September 2022