MRSA (Meticillin resistent staphylococcus aureus)

MRSA (Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus) er en hudbakterie, der er blevet modstandsdygtig overfor visse typer antibiotika, heriblandt Methicillin (dicillin/diclocil).

En infektion med MRSA kan være alvorlig især hos i forvejen syge og svagelige borgere, da infektionen kan være vanskelig at behandle.

Der skelnes mellem borgere, der er raske smittebærere, og borgere der har en infektion med MRSA.

  • En rask smittebærer har oftest bakterien i næsen, hvorfra den kan spredes til lyske, armhuler og halsen
  • Man kan være rask smittebærer uden nogensinde at få symptomer
  • En borger med infektion kan have MRSA f.eks. i sår, bylder, luftveje og urinveje, men kan også samtidig have den i ovennævnte områder af kroppen.

Enhver borger, der får MRSA, tilbydes opfølgning fra Infektionshygiejnen i Region Nordjylland ved en hygiejnesygeplejerske fra det regionale MRSA-team eller ved egen læge.

Print alle punkter

 

 

Del indhold

Ikrafttrædelse
1. september 2020

 

Udarbejdet af
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune
Anette Jensen
Birgitte Pedersen
Jytte Olsen
Lisbet Trap-Jensen Torp
Tilde Marie Bertelsen

 

Godkendt af
De interne hygiejneudvalg i SOM og JV

 

Kontakt
Anette Jensen
Tlf: 9766 0649
aejn-aeh@aalborg.dk

 

Birgitte Pedersen
Tlf: 9766 5014
bip-jv@aalborg.dk

 

Ansvarlig for revision
Hygiejneenheden
i Aalborg kommune

 

Næste revision
September 2022