Meningokoksygdom (Smitsom meningitis)

Meningokoksygdom er betegnelsen for meningitis og/eller blodforgiftning med bakterien Neisseria meningitidis (meningokokker).

Meningokoksygdom forekommer overalt i verden og hos personer i alle aldre, men ses hyppigst blandt børn, teenagere og yngre voksne samt ældre og svækkede. I flere år har forekomsten været faldende og 2016 blev der kun anmeldt 37 tilfælde i Danmark. Meningokoksygdom forekommer hyppigst om vinteren og foråret.

Print alle punkter

Del indhold

Ikrafttrædelse
1. september 2020

 

Udarbejdet af
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune
Anette Jensen
Birgitte Pedersen
Jytte Olsen
Lisbet Trap-Jensen Torp
Tilde Marie Bertelsen

 

Godkendt af
De interne hygiejneudvalg i SOM og JV

 

Kontakt
Anette Jensen
Tlf: 9766 0649
aejn-aeh@aalborg.dk

 

Birgitte Pedersen
Tlf: 9766 5014
bip-jv@aalborg.dk

 

Ansvarlig for revision
Hygiejneenheden
i Aalborg kommune

 

Næste revision
September 2022