Meningokoksygdom (Smitsom meningitis)

Meningokoksygdom er betegnelsen for meningitis og/eller blodforgiftning med bakterien Neisseria meningitidis (meningokokker).

Meningokoksygdom forekommer overalt i verden og hos personer i alle aldre, men ses hyppigst blandt børn, teenagere og yngre voksne samt ældre og svækkede. I flere år har forekomsten været faldende og 2016 blev der kun anmeldt 37 tilfælde i Danmark. Meningokoksygdom forekommer hyppigst om vinteren og foråret.

Del indhold

Hygiejnehåndbog - revision mv

Ikrafttrædelse
1. september 2020

Udarbejdet af 
Hygiejnesygeplejerske
Birgitte Pedersen

Godkendt af 
De interne hygiejneudvalg
i Ældre og Sundhed og Handicap

Ansvarlig for revision
Hygiejnesygeplejersken

Næste revision
September 2022