Hepatitis B & C samt HIV

Hepatitis er det samme som smitsom leverbetændelse. Der findes flere typer, men de hyppigste er A, B og C.

Hepatitis A er fødemiddelbåren, mens B og C primært smitter med blod (blodbåren).
Humant immundefektvirus (HIV) er blodbåren. HIV er forstadiet til AIDS.
Der skal ikke tages specielle smitteforebyggende forholdsregler ved en borger med hepatitis eller HIV, men det skal sikres, at de generelle smitteforebyggende forholdsregler følges.

 

 

Del indhold

Hygiejnehåndbog - revision mv

Ikrafttrædelse
1. september 2020

Udarbejdet af 
Hygiejnesygeplejerske
Birgitte Pedersen

Godkendt af 
De interne hygiejneudvalg
i Ældre og Sundhed og Handicap

Ansvarlig for revision
Hygiejnesygeplejersken

Næste revision
September 2022