Hepatitis B & C samt HIV

Hepatitis er det samme som smitsom leverbetændelse. Der findes flere typer, men de hyppigste er A, B og C.

Hepatitis A er fødemiddelbåren, mens B og C primært smitter med blod (blodbåren).
Humant immundefektvirus (HIV) er blodbåren. HIV er forstadiet til AIDS.
Der skal ikke tages specielle smitteforebyggende forholdsregler ved en borger med hepatitis eller HIV, men det skal sikres, at de generelle smitteforebyggende forholdsregler følges.

Print alle punkter

 

 

Del indhold

Ikrafttrædelse
1. september 2020

 

Udarbejdet af
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune
Jytte Olsen
Sinne Glinvad Madsen
Lisbet Trap-Jensen Torp
Anette Jensen
Birgitte Pedersen

 

Godkendt af
De interne hygiejneudvalg
i Ældre og Sundhed og
Handicapafdelingen

 

Kontakt
Anette Jensen
Tlf: 9766 0649

 

Birgitte Pedersen
Tlf: 9766 5014

 

Ansvarlig for revision
Hygiejneenheden
i Aalborg kommune

 

Næste revision
September 2022