Fnat

Fnat er en meget kløende hudlidelse, som er forårsaget af fnatmiden.

Den er 0,20 - 0,40 mm stor og kan kun ses med lup. Især børn og unge, der er i tæt kontakt med hinanden, er udsatte for smitte.

Personer, der mistænkes for fnat, bør altid tage kontakt med egen læge/hudlæge.

Der skelnes mellem to former for fnat. Almindelig fnat og skorpe fnat. Ved skorpe fnat vil der være så mange fnatmider, at huden er skorpet.

Skorpe fnat er meget smitsomt.

 

 

Del indhold

Hygiejnehåndbog - revision mv

Ikrafttrædelse
1. september 2020

Udarbejdet af 
Hygiejnesygeplejerske
Birgitte Pedersen

Godkendt af 
De interne hygiejneudvalg
i Ældre og Sundhed og Handicap

Ansvarlig for revision
Hygiejnesygeplejersken

Næste revision
September 2022