Fnat

Fnat er en meget kløende hudlidelse, som er forårsaget af fnatmiden.

Den er 0,20 - 0,40 mm stor og kan kun ses med lup. Især børn og unge, der er i tæt kontakt med hinanden, er udsatte for smitte.

Personer, der mistænkes for fnat, bør altid tage kontakt med egen læge/hudlæge.

Der skelnes mellem to former for fnat. Almindelig fnat og skorpe fnat. Ved skorpe fnat vil der være så mange fnatmider, at huden er skorpet.

Skorpe fnat er meget smitsomt.

Print alle punkter

 

 

Del indhold

Ikrafttrædelse
1. september 2020

 

Udarbejdet af
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune
Anette Jensen
Birgitte Pedersen
Jytte Olsen
Lisbet Trap-Jensen Torp
Tilde Marie Bertelsen

 

Godkendt af
De interne hygiejneudvalg i SOM og JV

 

Kontakt
Anette Jensen
Tlf: 9766 0649
aejn-aeh@aalborg.dk

 

Birgitte Pedersen
Tlf: 9766 5014
bip-jv@aalborg.dk

 

Ansvarlig for revision
Hygiejneenheden
i Aalborg kommune

 

Næste revision
September 2022