ESBL, VRE og Pseudomonas Aeruginosa

Formål
At forebygge smittespredning til borgere og personale med ESBL, VRE, og Pseudomonas aeruginosa.

  

 

Del indhold

Hygiejnehåndbog - revision mv

Ikrafttrædelse
1. september 2017

Udarbejdet af 
Hygiejnesygeplejerske
Birgitte Pedersen

Godkendt af 
De interne hygiejneudvalg
i Ældre og Sundhed og Handicap

Ansvarlig for revision
Hygiejnesygeplejersken

Næste revision
September 2020