CPO

Infektioner med carbapenemase- producerende organismer (CPO) kan medføre alvorlig sygdom hos især syge og svækkede.

CPO omfatter i denne sammenhæng

  • Tarmbakterierne: E-coli. Klebsiella pseudamonas.
  • Miljøbakterierne: Pseudamonas aeruginosa og Acinetobacter spp.

For tarmbakterierne gælder, at smitte ofte fører til en rask bærertilstand i tarmen, hvor tarmbakterier med CPO bliver en del af den normale tarmflora.

For miljøbakterierne gælder, at de kan føre til en rask bærertilstand i svælget, på huden og sjældnere i tarmen. Bæretilstanden er ofte relateret til fremmedlegemer (kateter, venflon, cvk mv.).

Både tarm- og miljøbakterier kan leve i flere måneder i miljøet (fx i afløb og på udstyr inkl. hjælpemidler).

Instruksen er udarbejdet ud fra Vejledning om forebyggelse af spredning af CPO, Sundhedsstyrelsens 2018, som er skrevet i tilslutning til bekendtgørelsen nr. 266 om håndtering af infektioner. Forholdsreglerne i instruksen skal derfor følges.

Print alle punkter

Del indhold

Ikrafttrædelse
1. september 2020

 

Udarbejdet af
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune
Anette Jensen
Birgitte Pedersen
Jytte Olsen
Lisbet Trap-Jensen Torp
Tilde Marie Bertelsen

 

Godkendt af
De interne hygiejneudvalg i SOM og JV

 

Kontakt
Anette Jensen
Tlf: 9766 0649
aejn-aeh@aalborg.dk

 

Birgitte Pedersen
Tlf: 9766 5014
bip-jv@aalborg.dk

 

Ansvarlig for revision
Hygiejneenheden
i Aalborg kommune

 

Næste revision
September 2022