CPO

Infektioner med carbapenemase- producerende organismer (CPO) kan medføre alvorlig sygdom hos især syge og svækkede.

CPO omfatter i denne sammenhæng

  • Tarmbakterierne: E-coli. Klebsiella pseudamonas.
  • Miljøbakterierne: Pseudamonas aeruginosa og Acinetobacter spp.

For tarmbakterierne gælder, at smitte ofte fører til en rask bærertilstand i tarmen, hvor tarmbakterier med CPO bliver en del af den normale tarmflora.

For miljøbakterierne gælder, at de kan føre til en rask bærertilstand i svælget, på huden og sjældnere i tarmen. Bæretilstanden er ofte relateret til fremmedlegemer (kateter, venflon, cvk mv.).

Både tarm- og miljøbakterier kan leve i flere måneder i miljøet (fx i afløb og på udstyr inkl. hjælpemidler).

Instruksen er udarbejdet ud fra Vejledning om forebyggelse af spredning af CPO, Sundhedsstyrelsens 2018, som er skrevet i tilslutning til bekendtgørelsen nr. 266 om håndtering af infektioner. Forholdsreglerne i instruksen skal derfor følges.

Del indhold

Hygiejnehåndbog - revision mv

Ikrafttrædelse
1. september 2020

Udarbejdet af 
Hygiejnesygeplejerske
Birgitte Pedersen

Godkendt af 
De interne hygiejneudvalg
i Ældre og Sundhed og Handicap

Ansvarlig for revision
Hygiejnesygeplejersken

Næste revision
September 2022