Forholdsregler for borgere med moderat alvorligt forløb og borgere med alvorligt forløb