COVID-19 (Coronavirus)

Forholdsregler hos borgere med mistænkt eller påvist COVID-19.

Coronavirus er en familie af virus, der kan være årsag til milde forkølelser, men også til alvorlige infektioner i luftvejene.

COVID-19 vil hos de fleste give et mildt forløb, men ældre og personer med kroniske sygdomme kan være i risiko for et alvorligere og langvarigt forløb. 

Print alle punkter

Del indhold

Ikrafttrædelse
1. september 2020

 

Udarbejdet af
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune
Jytte Olsen
Sinne Glinvad Madsen
Lisbet Trap-Jensen Torp
Anette Jensen
Birgitte Pedersen

 

Godkendt af
De interne hygiejneudvalg
i Ældre og Sundhed og
Handicapafdelingen

 

Kontakt
Anette Jensen
Tlf: 9766 0649

 

Birgitte Pedersen
Tlf: 9766 5014

 

Ansvarlig for revision
Hygiejneenheden
i Aalborg kommune

 

Næste revision
September 2022