COVID-19 (Coronavirus)

Forholdsregler hos borgere med mistænkt eller påvist COVID-19.

Coronavirus er en familie af virus, der kan være årsag til milde forkølelser, men også til alvorlige infektioner i luftvejene.

COVID-19 vil hos de fleste give et mildt forløb, men ældre og personer med kroniske sygdomme kan være i risiko for et alvorligere og langvarigt forløb. 

Del indhold

Hygiejnehåndbog - revision mv

Ikrafttrædelse
1. september 2020

Udarbejdet af 
Hygiejnesygeplejerske
Birgitte Pedersen

Godkendt af 
De interne hygiejneudvalg
i Ældre og Sundhed og Handicap

Ansvarlig for revision
Hygiejnesygeplejersken

Næste revision
September 2022