Abekopper

Abekopper skyldes en sjælden virus, som er i familie med koppevirus.

Der findes to typer af abekopper, hvor den vestafrikanske variant generelt er mildere end den centralafrikanske variant.

Sygdommen er uanset variant mindre alvorlig end kopper.

I Danmark vaccinerede man mod kopper indtil 1977. Der forventes en vis beskyttelse mod alvorlig sygdom blandt dem, som tidligere er vaccineret mod kopper.

Print alle punkter

Del indhold

Ikrafttrædelse
Maj 2022

 

Udarbejdet af
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune
Anette Jensen
Birgitte Pedersen
Jytte Olsen
Lisbet Trap-Jensen Torp
Tilde Marie Bertelsen

 

Godkendt af
De interne hygiejneudvalg i SOM og JV

 

Kontakt
Anette Jensen
Tlf: 9766 0649
aejn-aeh@aalborg.dk

 

Birgitte Pedersen
Tlf: 9766 5014
bip-jv@aalborg.dk

 

Revideret
14. juli 2022

 

Næste revision
September 2022

 

Ansvarlig for revision
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune