Rubella (Røde hunde)

Røde hunde er en børnesygdom, som skyldes en infektion med rubellavirus.

Sygdommen har et mildt forløb hos børn. Hvis en gravid bliver smittet i første trimester, er der en lille risiko for, at fostret bliver født med hjerneskade, døvhed, blindhed, hjertefejl og dårligt immunforsvar.
Vaccination mod røde hunde indgår i børnevaccinationsprogrammet.
Omkring 90 % af de gravide danske kvinder har derfor antistoffer mod røde hunde. Efter indførelse af MFR-vaccination er sygdommen sjælden. Risikoen for at blive smittet i Danmark er derfor lille, men man kan blive smittet på udlandsrejser, eller hvis der opstår en epidemi pga. dårlig dækning med vaccination.

Print alle punkter

 

Del indhold

Ikrafttrædelse
1. september 2020

 

Udarbejdet af
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune
Jytte Olsen
Sinne Glinvad Madsen
Lisbet Trap-Jensen Torp
Anette Jensen
Birgitte Pedersen

 

Godkendt af
De interne hygiejneudvalg
i Ældre og Sundhed og
Handicapafdelingen

 

Kontakt
Anette Jensen
Tlf: 9766 0649

 

Birgitte Pedersen
Tlf: 9766 5014

 

Ansvarlig for revision
Hygiejneenheden
i Aalborg kommune

 

Næste revision
September 2022