Cytomegalovirus (CMV)

Cytomegalovirus (CMV) er et virus, som bevirker, at celler bliver forstørret, hvis de inficeres.

CMV tilhører herpesvirus-familien og er meget udbredt blandt mennesker og dyr. 30-40 % af alle børn bliver smittet før 1 års alderen, 60 % har haft virus inden 30 års alderen, og næsten alle har haft den inden 70 års alderen. Alle børn må betragtes som mulige udskillere af CMV.
Virus ligger latent i kroppen og kan blive reaktiveret under specielle forhold som f.eks. graviditet, immundefekt eller kræftsygdomme.

Print alle punkter

 

Del indhold

Ikrafttrædelse
1. september 2020

 

Udarbejdet af
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune
Jytte Olsen
Sinne Glinvad Madsen
Lisbet Trap-Jensen Torp
Anette Jensen
Birgitte Pedersen

 

Godkendt af
De interne hygiejneudvalg
i Ældre og Sundhed og
Handicapafdelingen

 

Kontakt
Anette Jensen
Tlf: 9766 0649

 

Birgitte Pedersen
Tlf: 9766 5014

 

Ansvarlig for revision
Hygiejneenheden
i Aalborg kommune

 

Næste revision
September 2022