Smitsomme sygdomme og gravide medarbejdere

Dette afsnit handler om smitsomme sygdomme, hvor der skal tages specielle forholdsregler for gravide medarbejdere. Der er taget udgangspunkt i ”Gravides og ammendes arbejdsmiljø At-vejledning A.1.8-5”.

Afsnittet omhandler:

  • Rubella (Røde hunde)
  • Varicella zoster (Skoldkopper)
  • Lussingesyge
  • Cytomegalvirus (CMV)
  • Toxoplasmose (Haresyge)
  • Hepatitis A
  • Leverbetændelse overført via blod (Hepatitis B)
  • Ornitose (papegøjesyge)
Del indhold

Ikrafttrædelse
1. september 2020

 

Udarbejdet af
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune
Jytte Olsen
Sinne Glinvad Madsen
Lisbet Trap-Jensen Torp
Anette Jensen
Birgitte Pedersen

 

Godkendt af
De interne hygiejneudvalg
i Ældre og Sundhed og
Handicapafdelingen

 

Kontakt
Anette Jensen
Tlf: 9766 0649

 

Birgitte Pedersen
Tlf: 9766 5014

 

Ansvarlig for revision
Hygiejneenheden
i Aalborg kommune

 

Næste revision
September 2022