Smitsomme sygdomme

Når en borger eller et personalemedlem får en smitsom sygdom, medfører det ofte en masse uro, fordi personalet ikke har kendskab til de forholdsregler, der forhindrer smittespredning til dem selv eller til andre borgere.

Endvidere ses flere og flere sygdomme, hvor borgeren bliver rask smittebærer med f.eks. ESBL eller MRSA. Kun når det drejer sig om MRSA, kan bærertilstanden behandles. I de øvrige tilfælde vil borgeren være bærer af den smitsomme mikroorganisme i længere eller kortere tid.

I de følgende afsnit beskrives kort den smitsomme sygdom og smittemåden. Herefter beskrives de forholdsregler, der er knyttet til den enkelte sygdom.

Del indhold

Hygiejnehåndbog - revision mv

Ikrafttrædelse
1. september 2017

Udarbejdet af 
Hygiejnesygeplejerske
Birgitte Pedersen

Godkendt af 
De interne hygiejneudvalg
i Ældre og Sundhed og Handicap

Ansvarlig for revision
Hygiejnesygeplejersken

Næste revision
September 2020