Smitsomme sygdomme

Når en borger eller et personalemedlem får en smitsom sygdom, medfører det ofte bekymring, fordi personalet ikke har tilstrækkeligt kendskab til de forholdsregler, der forhindrer smittespredning til dem selv eller til andre borgere.

Endvidere ses flere og flere sygdomme, hvor borgeren bliver rask smittebærer med f.eks. CPO eller MRSA. Kun når det drejer sig om MRSA, kan bærertilstanden behandles. I de øvrige tilfælde vil borgeren være bærer af den smitsomme mikroorganisme i længere eller kortere tid.

I de følgende afsnit beskrives kort den smitsomme sygdom, smittemåden og de forholdsregler, der er knyttet til den enkelte sygdom.

 

Del indhold

Ikrafttrædelse
Maj 2022

 

Udarbejdet af
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune
Anette Jensen
Birgitte Pedersen
Jytte Olsen
Lisbet Trap-Jensen Torp
Tilde Marie Bertelsen

 

Godkendt af
De interne hygiejneudvalg i SOM og JV

 

Kontakt
Anette Jensen
Tlf: 9766 0649
aejn-aeh@aalborg.dk

 

Birgitte Pedersen
Tlf: 9766 5014
bip-jv@aalborg.dk

 

Revideret
15. august 2022

 

 

Ansvarlig for revision
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune