Smitsomme sygdomme

Når en borger eller et personalemedlem får en smitsom sygdom, medfører det ofte en masse uro, fordi personalet ikke har kendskab til de forholdsregler, der forhindrer smittespredning til dem selv eller til andre borgere.

Endvidere ses flere og flere sygdomme, hvor borgeren bliver rask smittebærer med f.eks. ESBL eller MRSA. Kun når det drejer sig om MRSA, kan bærertilstanden behandles. I de øvrige tilfælde vil borgeren være bærer af den smitsomme mikroorganisme i længere eller kortere tid.

I de følgende afsnit beskrives kort den smitsomme sygdom og smittemåden. Herefter beskrives de forholdsregler, der er knyttet til den enkelte sygdom.

Del indhold

Ikrafttrædelse
1. september 2020

 

Udarbejdet af
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune
Jytte Olsen
Sinne Glinvad Madsen
Lisbet Trap-Jensen Torp
Anette Jensen
Birgitte Pedersen

 

Godkendt af
De interne hygiejneudvalg
i Ældre og Sundhed og
Handicapafdelingen

 

Kontakt
Anette Jensen
Tlf: 9766 0649

 

Birgitte Pedersen
Tlf: 9766 5014

 

Ansvarlig for revision
Hygiejneenheden
i Aalborg kommune

 

Næste revision
September 2022