Trænings- og aktivitetsområdet

At forebygge risiko for spredning af smitsom sygdom til borgere og personale.

Genoptræningscentre er steder, hvor mange mennesker færdes, og hvor der er mange forskellige aktiviteter.

Der er dokumentation for, at nogle sygdomsfremkaldende mikroorganismer kan overleve på døde overflader, som f.eks. træningsredskaber.

Derfor skal oprydning, rengøring og vedligehold af lokaler medvirke til at nedbringe mængden af forurening og sygdomsfremkaldende mikroorganismer, således at smitte til borgere og personale forebygges.

Print alle punkter

 

Del indhold

Trænings- og aktivitetsområdet

Ikrafttrædelse:

Juni 2018

Revideret:

September 2022

Udarbejdet af:

Mette Juul Andreasen

Kasper Nielsen

Christoffer Wang

Hanne Byrialsen Larsen

Anne Nyrup

Godkendt af:

Birgitte Pedersen

Ansvarlig for revision:

Kvalitets- og Innovationsenheden

Næste revision:

September 2025