Smittekæden

Mikroorganismer, såsom bakterier og virus, kan sprede smitsomme sygdomme blandt personale og blandt borgere.

Smittemåden er forskellig for de enkelte bakterier og vira, men de smitter oftest på en af nedenstående måder:

  • Kontaktsmitte
  • Dråbesmitte
  • Luftbåren smitte
  • Blodbåren smitte
  • Fødemiddelbåren smitte
Print alle punkter

 

 

Del indhold

Ikrafttrædelse
Maj 2022

 

Udarbejdet af
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune
Anette Jensen
Birgitte Pedersen
Jytte Olsen
Lisbet Trap-Jensen Torp
Tilde Marie Bertelsen

 

Godkendt af
De interne hygiejneudvalg i SOM og JV

 

Kontakt
Anette Jensen
Tlf: 9766 0649
aejn-aeh@aalborg.dk

 

Birgitte Pedersen
Tlf: 9766 5014
bip-jv@aalborg.dk

 

Revideret
15. august 2022

 

 

Ansvarlig for revision
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune