Rengøring og desinfektion af iPads

Nogle IPads er personlige og i disse tilfælde tager medarbejderen ofte IPaden med hjem. IPaden opbevares i hjemmet i medarbejderens private taske.

IPad, der medbringes fra hjemmet og anvendes som arbejdsredskab hos borgerne, kan derfor udgøre en risiko for smittespredning både til hjemmet fra arbejdspladsen og fra hjemmet til arbejdspladsen.

Andre IPads er fælles eller opbevares i et skab på arbejdsstedet, her er der ikke smitterisiko til/fra hjemmet, men der er smitterisiko for personalet.

Print alle punkter

 

Del indhold

Ikrafttrædelse
1. september 2020

 

Udarbejdet af
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune
Anette Jensen
Birgitte Pedersen
Jytte Olsen
Lisbet Trap-Jensen Torp
Tilde Marie Bertelsen

 

Godkendt af
De interne hygiejneudvalg i SOM og JV

 

Kontakt
Anette Jensen
Tlf: 9766 0649
aejn-aeh@aalborg.dk

 

Birgitte Pedersen
Tlf: 9766 5014
bip-jv@aalborg.dk

 

Ansvarlig for revision
Hygiejneenheden
i Aalborg kommune

 

Næste revision
September 2022