Rengøring og desinfektion af iPads

Nogle IPads er personlige og i disse tilfælde tager medarbejderen ofte IPaden med hjem.

IPad, der medbringes fra hjemmet og anvendes som arbejdsredskab hos borgerne, kan derfor udgøre en risiko for smittespredning både til hjemmet fra arbejdspladsen og fra hjemmet til arbejdspladsen.

Andre IPads er fælles eller opbevares i et skab på arbejdsstedet, her er der ikke smitterisiko til/fra hjemmet, men der er fortsat en smitterisiko for personalet.

Print alle punkter

 

Del indhold

Ikrafttrædelse
Maj 2022

 

Udarbejdet af
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune
Anette Jensen
Birgitte Pedersen
Jytte Olsen
Lisbet Trap-Jensen Torp
Tilde Marie Bertelsen

 

Godkendt af
De interne hygiejneudvalg i SOM og JV

 

Kontakt
Anette Jensen
Tlf: 9766 0649
aejn-aeh@aalborg.dk

 

Birgitte Pedersen
Tlf: 9766 5014
bip-jv@aalborg.dk

 

Revideret
15. august 2022

 

 

Ansvarlig for revision
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune