Rengøring og desinfektion af hjælpemidler

Der er dokumentation for, at sygdomsfremkaldende mikroorganismer kan overleve på døde overflader, som f.eks. hjælpemidler.

For at sikre, at der ikke sker smittespredning, skal hjælpemidler (f.eks. bækkenstol og gangstativ) rengøres og eventuelt desinficeres mellem hver borger.

  • Hjælpemidler med hud-til-hud kontakt rengøres mellem hver borger
  • Hjælpemidler, hvor der er forurening med biologisk materiale, som f.eks. blod, afføring, sekret og ekskret, eller hvor der er slimhindekontakt (f.eks. bækkenstol og badebænk), skal rengøres og efterfølgende desinficeres
  • Hjælpemidler anvendt til borgere med smitsom sygdom rengøres og desinficeres.
Print alle punkter

 

 

 

 

Del indhold

Ikrafttrædelse
Maj 2022

 

Udarbejdet af
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune
Anette Jensen
Birgitte Pedersen
Jytte Olsen
Lisbet Trap-Jensen Torp
Tilde Marie Bertelsen

 

Godkendt af
De interne hygiejneudvalg i SOM og JV

 

Kontakt
Anette Jensen
Tlf: 9766 0649
aejn-aeh@aalborg.dk

 

Birgitte Pedersen
Tlf: 9766 5014
bip-jv@aalborg.dk

 

Revideret
15. august 2022

 

 

Ansvarlig for revision
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune